Job Blog & Information

Interview ၀င္ရန္အႀကံေပးခ်က္မ်ား


Personal Hygiene


(၁) အကၤ်ီအ၀တ္အစားမ်ားကို သစ္လြင္သန္႔ရွင္းႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစား၀တ္ဆင္ရန္၊ အက်ၤီလယ္ဟိုက္၊ လက္ျပတ္မ၀တ္ဆင္ရ၊ သရုပ္ပ်က္၀တ္စားဆင္ယင္မႈမျပဳရ၊ အေကာင္းဆံုး၀တ္ပါ။

(၂) ဆံပင္အေရာင္မြဲေျခာက္ေျခာက္မျဖစ္ေစရ၊ အဆီတမ်ိဳးလိမ္းပါ၊ ေခါင္းေသခ်ာၿဖီးပါ။

(၃) ေရေမႊးသံုးပါက အနံ႕စူးရွေသာေရေမႊးမသံုးရ။

(၄) Manager level ေလွ်ာက္ထားပါက ကုတ္အကၤ်ီအနက္၊ ေဘာင္းဘီကာလာပလိမ္း၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ necktile ၀တ္ဆင္ရန္ Attache Case သံုး။

(၅) ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္း၊ Diary တစ္အုပ္၊ အျခားသက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ား ယူေဆာင္သြားရန္

(၆) ကြမ္းစားျခင္းမျပဳရ၊ ေခၽြးနံ႔မထြက္ရ၊ မ်က္၀တ္မထြက္ရ၊ မ်က္ႏွာအဆီမျပန္ေအာင္သတိထားပါ။

 

Skill

(၁) မိမိေလွ်ာက္ထားေသာ post ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႀကိဳတင္ဖတ္ရႈျခင္း၊ Company သို႕တိုက္ရိုက္ဖုန္းျဖင့္သီတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္း၊ Internet တြင္အေၾကာင္းအရာမ်ားရွာေဖြ၍ print ထုတ္ယူဖတ္ရႈျခင္း၊ ၄င္းCompany မွ အတြင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးျဖင့္ မိတ္ဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း။

(၂) ေရရွည္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို Line ေသခ်ာေရြးၿပီးပါက ၄င္းႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ Theory & principle မ်ားသိရွိရန္ စာအုပ္မ်ားစုေဆာင္းဖတ္ရႈျခင္း။

(၃) မိမိ၏ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို စနစ္တက် presentation ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳတင္၍ English, Myanmar Language ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ၃ ႀကိမ္ခန္႕ Rehearsal ေလ့က်င့္ျခင္း၊ Note ထုတ္မွတ္သားျခင္း

(နဂိုအရွိထက္ပိုေျပာျခင္း၊ လိမ္လည္၍ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ လံုး၀မျပဳလုပ္ရ (HR Manager) မ်ားသည္ lie, cheat, twist,boast မ်ားေတြ႕ရွိက Reject လုပ္ေလ့ရွိသည္)

(၄) ယံုၾကည္မႈအျပည့္စိတ္ခြန္အားအျပည့္ျဖင့္ interview ၀င္ရန္။

(၅) ခရီးသြားဟန္လြဲ ႀကံဳသလို Interview ၀င္ရန္။

(၆) လုပ္ငန္းႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားဖတ္ထားလွ်င္ ယံုၾကည္မႈရရွိႏိုင္။

(ရ) သင္တန္းတက္ထားလွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္။

 (၉) ၀င္မည့္ကုမၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸဏီ္အေၾကာင္းႀကိဳတင္စံုစမ္းသင့္(ဘာပစၥည္းေတြလုပ္သလဲ)၊ ဘာေတြလုပ္သလဲ၊ ပိုင္ရွင္၊ လုပ္ငန္းခြဲ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ Export, Training လုပ္မလုပ္စသည္ျဖင့္……..)

(၁၀) ကိုယ္ဗ်ဴးရမည့္Position Title ၄င္း၏ တာ၀န္မ်ားအတိအက်သိရွိရန္။

(၁၁) အလုပ္ေၾကာ္ညာတြင္ပါ၀င္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို တစ္ခုစီအလိုက္အေသးစိတ္စဥ္းစားထားပါ၊ ေသခ်ာမသိလွ်င္ အေတြ႕အၾကံဴရွိမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ ေမးျမန္းစံုးစမ္းပါ။

(၁၃) Manager Level ေလွ်ာက္လွ်င္ Planning အၾကမ္းဆြဲ၍ ရွင္းျပပါ။

(၁၄) ကိုယ္ဘာလုပ္ေပးႏိုင္သည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားတင္ျပေဆြးေႏြးပါ။ အစီအစဥ္တက်ေျပာပါ။


Responsiveness


- တစ္ခြန္းေမးတစ္ခြန္းေျဖမလုပ္ရ၊ စီကာပတ္ကံုးဖြင့္ဆိုရွင္းျပပါ။ နားလည္ေအာင္ရွင္းျပပါ။

- Examples မ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ေျပာပါ။

- မိမိ Interview ၀င္ေသာကုမၸၸၸၸၸၸၸၸဏီၿပိဳင္ဘက္မ်ားအေၾကာင္းတင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ပါက အလြန္ေကာင္း၍ Impression တက္ေစပါသည္။

- အထင္ေသးေသာ၊ စိတ္ပ်က္ေသာ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ Interviewer အားမၾကည့္ရ။

- မ်က္လံုးခ်င္းမဆိုင္ပါ၊ ခါးမတ္မတ္ထားပါ၊ လက္ကုိစားပြဲေပၚသင့္ေလွ်ာ္သလိုတင္ပါ။ စားပြဲေပၚ၊ ေအာက္ပစၥည္းမ်ားအားမတိုက္မိေအာင္ သတိထားပါ။ ပုခံုးကိုေရွ့သို႕ အနည္းငယ္ညြတ္ပါ၊ လြန္ကဲစြာကိုယ္ဟန္လႈပ္ရွားမႈမျပဳရ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ မျငင္းခံုရ၊ စကားျဖတ္မေျပာရ၊ အမွားေျပာခံရပါက အျပဳသေဘာတင္ျပျငင္းဆိုပါ။

- စကားေျပာေလ႔က်င့္ခန္းလုပ္ႏိုင္လွ်င္ပိုအဆင္ေျပပါသည္။

- တက္ၾကြဖ်တ္လတ္၍ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ေသာအမူအယာျပပါ။


Documentation


- Personal / Education / Recommendation အျခားလက္မွတ္မ်ားအားလံုး original ယူေဆာင္သြားရန္

- အလုပ္ေလွ်ာက္လွ်င္ cover letter ေရးပါ။

- CV form ေရးရာတြင္ မိမိလုပ္ခဲ့သည့္ Duties & Responsibilities မ်ား၊ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ားအျမင္မ်ား

- CV ထဲတြင္ေရးထည့္ထားသည့္အခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္နားလည္ေအာင္ဖတ္ပါ၊ နားလည္မွ ထည့္ေရးပါ၊ ပိုမေရးရ၊ လိုမေရးရ၊ လုပ္ေပးႏိုင္ လုပ္ေပးခဲ့ဘူးမွေရးပါ။

- HR Manager မ်ားမွာ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္တတ္တတ္ Experience ရွိရွိလိမ္ေျပာသည္ကို မႀကိဳက္ပါ။